Ana Miljan dr. med. vet.

Studij veterine započela je iz ljubavi prema životinjama, a tu odluku donijela je još u 4. razredu osnovne škole. U sklopu studiranja volontirala je nekoliko godina u klinici za zarazne bolesti, te je u sklopu pisanja diplomskog rada imala priliku proširiti znanje iz područja molekularne dijagnostike u virusološkom laboratoriju već spomenute klinike. Veterinarsku praksu odrađivala je kod nas u ambulanti, gdje je odradila i stručno usavršavanje pod vodstvom mentora Brune Ljolje, DVM i mentorice Ivane Ljolje, DVM. Nakon što smo prepoznali njezin potencijal i Ana je od 2018. godine postala član našeg tima.

Područje interesa: interna medicina

  • Diplomirala na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 2017. g.

Život bez ljubimaca joj je nezamisliv pa joj se pri dolasku kući veseli mačka Mafin.