Andrea Ivko vet.teh.

Djetinjstvo provedeno uz životinje na selu odredilo je njen životni put. Završila je srednju Veterinarsku školu u Zagrebu 2016. godine te je interes za učenjem o životinjama, njihovim potrebama i načinima liječenja samo rastao. Svoje znanje i iskustvo nadograđuje u našoj ambulanti, a slobodno vrijeme provodi sa svojim westijem koji se zove Mai.