Dermatologija

Naš tim odlikuje veliko iskustvo u prepoznavanju, dijagnosticiranju i liječenju kožnih bolesti i poremećaja zdravlja kože. Bolesti kože jedan su od najčešćih patoloških stanja s kojim se svakodnevno srećemo, a to nije teško povjerovati kad znamo da pod bolesti sa simptomima na koži spadaju i parazitske bolesti, alergijske i imunološki bolesti pa sve do karcinoma i drugih tumorskih bolesti kože. Često su promjene na koži samo odraz i simptom nekih drugih patoloških stanja i ozbiljnih bolesti pa je povremeno potrebno uključivanje više stručnjaka za postavljanje prave dijagnoze i liječenja.

U sklopu postavljanja točne dijagnoze često moramo obavljati alergološke testove, mikroskopske obrade uzoraka kože, citološke pretrage te biopsiju kože.