Kirurgija

U našoj ambulanti mogu se uz selektivne zahvate kao što su kastracije i sterilizacije, obaviti i složeni kirurški zahvati.

Ambulanta je opremljena modernim kirurškim dijelom u kojem se nalaze tri kirurške sale (abdominalna, ortopedska i stomatološka). Uz apsolutne filtere zraka u kirurgiji su osigurani uvjeti maksimalne sterilnosti. Kirurški dio potpuno je odvojen od ostatka ambulante čime se smanjuje mogućnost kontaminacije. Operacije se obavljaju uz najviše standarde, uključujući inhalacionu anesteziju i monitoring za vrijeme operacija.

Iza naših kirurga stoji čitav tim naših stručnjaka u dogovoru s kojima se biraju i izvode kirurški zahvati na način koji je najadekvatniji za Vašeg ljubimca.

Spomenimo samo neke od zahvata:

  • Brahiocefalični sindrom (produženo meko nepce)
  • Portosistemski shunt
  • Perinealna hernija
  • Dijafragmatska hernija
  • Operacije tumora
  • Operacije probavnog sustava
  • Operacije urinarnog sustava
  • Ortopedski i neurološki zahvati
  • i mnogi drugi