Terapija matičnim stanicama

Matične stanice su stanice koje imaju sposobnost samoobnavljanja i preobrazbe (diferencijacije) u različite tipove stanica. Životinjska tkiva svakodnevno prolaze proces obnove (regeneracije) u kojemu stare i mrtve stanice bivaju zamijenjene novima. Novonastale stanice nastaju dijeljenjem nediferenciranih matičnih stanica, pri čemu prolaze proces sazrijevanja u specifične tkivne stanice. Otkrićem matičnih stanica u masnom tkivu 2002. godine omogućeno je zaobilaženje invazivnih postupaka uzorkovanja koštane srži, a završni rezultat je laganiji pristup masnom tkivu, jednostavnije izdvajanje i čuvanje stanica te 500 puta veći broj izdvojenih stanica u odnosu na izdvajanje iz koštane srži. Terapija matičnim stanicama temelji se na sposobnosti da mijenjaju imunosni odgovor lučenjem različitih molekula i ostvarivanjem interakcija među stanicama te sposobnosti preobrazbe u specijalizirani tip stanica pri čemu doprinose oporavku ozlijeđenog tkiva.

U veterinarskoj ambulanti Buba terapija matičnim stanicama radi se uz individualni pristup svakom pacijentu. Individualni pristup je posebice važan kako bi se svakom pacijentu osigurao potreban broj živih matičnih stanica s obzirom na tjelesnu težinu te kako bi se osigurala neupitna kvaliteta matičnih stanica s obzirom na njihovu starost.