Ultrazvučna i CT rendgenološka dijagnostika

Rendgenološka i ultrazvučna metoda korisna su pomoć kod mnogih internističkih, ortopedskih, neuroloških i mnogih drugih problema. Koristimo moderan digitalni rendgenološki uređaj tako da su slike dostupne za 30-ak sekundi. Kod snimanja preporučujemo sedaciju ako je to moguće jer se na taj način mogu dobiti kvalitetnije slike, a Vaši se ljubimci ne izlažu stresu. Iz tog je razloga dobro na ovu pretragu doći natašte.

Za pregled ultrazvukom najčešće nije potrebna sedacija, ali je ipak potrebno doći natašte jer sadržaj u probavnom sustavu ponekad onemogućava vizualizaciju nekih organa. Uz internističke, ultrazvučni pregled se često koristi u sklopu kardiološkog pregleda (Collor-doppler).

Ponekad samo sa snimkama RTG-a nije moguće dokučiti u čemu je problem ili se problem samo nazire. Pomoću CT-a slojevitim snimanjem i kompjuterskom obradom dobivamo rekonstruirane slike određenih organa gdje smatramo da je problem, a CT nam omogućava pregled koštanog i mekog tkiva. Rade se snimke iz različitih kutova te se dobivaju slike presjeka koji će nam puno jasnije objasniti problem.

Fotogalerija